Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Sviatok Troch kráľov

     Traja mudrci nepochybne patrili k tým ľuďom, čo dokážu minúť veľké peniaze. Dary, ktoré priniesli Ježišovi, boli najdrahšie veci, aké by sme našli v starovekom svete. A nielen to. Presne sa hodili k osobnosti obdarovaného: zlato, drahý kov, ktorý označoval kráľovskú moc; kadidlo, vonná látka, ktorá sa používala na uctievanie Boha; a myrha, používaná pri pomazaní zosnulých, ako predzvesť Ježišovho umučenia a smrti.
A čo my? Čo my môžeme dať Ježišovi dnes a v nastávajúcom roku? Môžeme mu ponúknuť niečo omnoho hodnotnejšie ako mudrci – seba samých! Prišiel na svet kvôli nám. Žil, zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. “Perlou najväčšej hodnoty”, za ktorú dal Ježiš všetko, sme boli my! Ako mu môžeme dať niečo menej ako seba samých?
Bohužiaľ, mnohí z nás si sotva uvedomujú, akú cenu majú pre Pána. Namiesto toho, aby sme sa vnímali ako žiarivý, krásne zabalený darček, vnímame sa ako nezaujímavý darček zabalený v starom papieri, ako balík plný slabostí a hriechu. Ale Boh vie všetko využiť na dobré! Nedovolí, aby niečo vyšlo nazmar; dokonca aj naše nedostatky a naše najväčšie poklesky môžu byť prvotriednym materiálom, ktorý použije na to, aby nás učil, formoval a dokončil v nás svoje dielo. Svätý Pavol s veľkou istotou napísal: “Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia” (Rim 8, 28).
Neznižujme cenu pokladu, ktorý máme v týchto hlinených nádobách. Môžeme darovať Pánovi zlato svojich talentov a darov, kadidlo svojej modlitby a chvály, a dokonca myrhu svojho utrpenia a žiaľu. Môžeme mu odovzdať svoju bolesť, dovoliť mu, aby ju vzal na kríž a daroval nám uzdravenie, ktoré najväčšmi potrebujeme. A on nás uzdraví, ak mu odovzdáme vládu nad svojím životom. Ak tak urobíme, zmeníme sa. Staneme sa pre bratov a sestry darom a zmeníme aj ich život!

Pane, nech tento nastávajúci rok je mojím darom pre teba! Vezmi si všetko, čo mám, a použi to na budovanie svojho kráľovstva na tejto zemi!

Trojkráľová hviezda: 

https://www.youtube.com/watch?v=CSycFvRjPTM