Oznamy

Články

Triedy

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Trieda Lienky 1

Počet detí: 25
Veková skupina: 5-6 ročné deti
Triedna učiteľka: Lenka Poprendová
Učiteľka: Mgr. Viera Gladišová