Oznamy

Články

Triedy

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Trieda Lienky 1

Počet detí:

24

Veková skupina:

4-5 ročné deti

Triedna učiteľka:

Lenka Poprendová

Učiteľka:

Mgr. Viera Gladišová