Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Trieda Slniečka

Počet detí: 24
Veková skupina: 4-5 ročné deti
Triedna učiteľka: Mgr. Martina Biščaková
Učiteľka: Mgr. Miroslava Kimaková