Oznamy

Články

Triedy

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Trieda Slniečka

Počet detí:  23
Veková skupina:  3-4 ročné deti
Triedna učiteľka: Mgr. Martina Biščáková
Učiteľka:  Mgr. Miroslava Kimaková