Oznamy

Články

Triedy

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Trieda Včielky

Počet detí: 23
Veková skupina: 3-4 ročné deti
Triedna učiteľka: Bc. Erika Goriľová
Učiteľka: Slávka Timková