Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Výzva predsedu PSK 2024

Ďakujeme za všetky deti našej materskej školy Prešovskému samosprávnemu kraju a poslancom za schválenie dotácie v rámci Výzvy predsedu PSK 2024 v programe 4.3 – RODINNÁ SAMOSPRÁVA vo výške 2000€. Vďaka pridelenej dotácii sme mohli počas Týždňa ľudových tradícií priblížiť deťom ako sa žilo kedysi. A to prostredníctvom tvorivých dielní, pečenia jedál starých mám ako aj oboznámiť sa s nástrojmi ľudovej hudby na tanečno-hudobnom workshope vedenom profesionálnym folklóristom.