Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

ŽLTÁ Ázia

V posledný piaty deň sme sa spoločne modlili za Áziu. ☀️🔥

Ázii je pridelená žtá farba, ktorá predstavuje vychádzajúce slnko z východu – svetlo. Bez slnka a svetla by sme na tejto planéte neprežili ani my ani žiadna iná bytosť. Aj Pán Ježiš je pre nás týmto Slnkom/Svetlom, ktoré nám svieti na našich cestách a prežiari každú temnotu v našich životoch.

Modlíme sa za obyvateľov Ázie a za misionárov, ktorí im prinášajú Božiu lásku. Modlime sa, aby ľudia v Ázii spolupracovali na budovaní krajín milosrdenstva a pokoja, kde sa so všetkými zaobchádza spravodlivo a kde si každého vážia ako Božie dieťa. Amen

Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás. Oheň Svätého Ducha nech zapáli nás. Nech netlejeme len, nech nezhasína deň. Ten, v ktorom sa Jeho meno oslavovať má.