Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

20 rokov Materskej školy Kráľovnej pokoja

Pred 20 rokmi to bola iniciatíva niekoľkých rodičov, ktorí mali túžbu zveriť svoje deti do rúk veriacim učiteľkám v cirkevnej škôlke. Svoju túžbu predostreli duchovnému otcovi Jozefovi Dugasovi, ktorý sa so zápalom pustil do realizácie tejto myšlienky. Cez klub kresťanských pedagógov sa začali hľadať prvé vhodné učiteľky. Prvá oslovená bola pani Hanka Mihaľová, ktorá túto výzvu prijala a hneď si k sebe prizvala pani Helenku Demjanovú. Otec Dugas sa pustil do vybavovania potrebných vecí a začala sa chystať prvá trieda. Začiatky boli skromné a veľmi ťažké. Neboli taniere, ani poháre a podobne. Prvé učiteľky sa však nevzdávali a vytrvali, častokrát i z vlastných zdrojov. Snažili sa zo všetkých síl, aby škôlka bola otvorená a nezanikla. A tak vo februári 2004 na sviatok Obetovania Pána – Hromnice, uzrela svetlo sveta 1. trieda – Včielky. Bol to veľký deň, kedy otec biskup Bernard Bober požehnal priestory a vyprosoval Božie milosti pre prvú cirkevnú materskú školu v Prešove, na Sídlisku 3. Pretože vznikla pri farnosti Kráľovnej pokoja, dostala aj názov: Materská škola Kráľovnej pokoja. Robilo sa všetko pre to, aby škôlka pokračovala ďalej. Ešte v tom roku v septembri vznikla 2. trieda Lienky a v nasledujúcom roku aj 3. trieda Stonožky. S ňou súčasne pribudlo aj vysunuté pracovisko na Sekčove a tam ďalšie dve triedy Lienky a Slniečka. Deti, ktoré ich navštevovali, dostali spoločné rodinné meno Svetielkáči. Mali spoločnú túžbu byť „Svetlom“ a rozdávať radosť a pokoj ako Pán Ježiš.

„Zvonček, zvonček, zlatý zvonček,

do ucha mi zazvonil,

ako v knihe Mojžišovej,

príchod kňaza oznámil …“

2. februára 2024 o 10:00 zvonček v kostole Kráľovnej pokoja oznámil príchod viacerých kňazov spätých s našou materskou školou. Otec biskup Marek Forgáč požehnal sviece prítomným veriacim naozaj všetkých vekových kategórií. Tak, ako boli zažaté hromničné sviece, tak boli zapálené aj naše srdcia – predovšetkým srdiečka „Svetielkáčov“. Prišli sme v tento deň oslavovať a ďakovať Pánu Bohu i Matke Božej za požehnaných 20 rokov Materskej školy Kráľovnej pokoja piesňami, modlitbou i prosbami. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli do kostola Kráľovnej pokoja ďakovať za toto požehnané Božie dielo.