Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Podporte nás

Darujte 2% dane pre naše deti

Prečo darovať

Z peňazí, ktoré škola takto dostane, môžeme financovať:

  • hračky, didaktické a pracovné pomôcky
  • vybavenie tried detským nábytkom
  • divadielka, výlety a iné aktivity
  • skrášlenie školského dvora, nové preliezačky a hojdačky

Občianske združenie Iniciatíva rodičov Kráľovnej Pokoja

 

Údaje Občianskeho druženia IRKP pre mzdovú učtáreň alebo daňové priznanie, ak si podávate daňové priznanie sami:

Obchodné meno (názov) INICIATÍVA RODIČOV KRÁĽOVNEJ POKOJA
Právna forma Občianske združenie
IČO 000042036984
Sídlo Mukačevská 4805/29, Prešov 080 01

Registrácia OZ IRKP v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb

Dokumenty

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Číslo účtu IRKP

IBAN SK29 3100 0000 0043 4007 5701
BIC: LUBASKBX
Variabilný symbol: 1111
Banka: Prima banka