Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Deň rodiny

Po 2 rokoch pandémie padla myšlienka v rámci nášho spoločného stretnutia OZ Iniciatíva rodičov Kráľovnej pokoja a pani riaditeľky usporiadať väčšie stretnutie detí a rodičov, aby sme sa opäť lepšie vzájomne spoznali a budovali aj týmto spôsobom škôlkársku komunitu medzi deťmi, rodičmi a pani učiteľkami, inak ako pri stretnutiach v šatni, či na školskom dvore. A tak sme sa rozhodli usporiadať Deň rodiny v našej Materskej škole Kráľovnej Pokoja.

Chceme sa touto akciou zároveň symbolicky prepojiť so Svetovým stretnutím rodín 2022, ktorý začne len päť dní po našej spoločnej akcii v Ríme.

Aby sme mohli túto akciu uskutočniť, rozhodli sme sa podať projekt v rámci Výzvy poslancov PSK, pričom nám bola schválená dotácia vo výške 3 317,60 eur, za čo srdečne ďakujeme.

Počas tejto akcie čaká na vás rodičov a deti viacero atrakcií – spoločné súťaže, fotenie s maskotmi, detská diskotéka, tvorivé dielne, maľovanie na tvár a spoločne si pochutíme na guľáši či cukrovej vate. Nezabudnite samozrejme pozvať aj starých rodičov. Deti môžu vziať aj svojich súrodencov.

Veríme, že aj počasie bude priaznivé a oslávime spoločne s Vami aj touto formou naše rodiny. Tešíme sa na vás.

Viera Gladišová, riaditeľka MŠKP
Peter Mocák, štatutár OZ IRKP