Oznamy

Články

Triedy

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

IRKP – Pomôž svojej škôlke

IRKP

Iniciatíva rodičov Kráľovnej Pokoja

Predseda IRKP: Mgr. Peter Mocák – irkp@mskp.sk

Podpredsedníčka IRKP: Mgr. Viktória Bartošová

Hospodárka IRKP: Mgr. Lucia Bakošová 

Občianske združenie je dobrovoľnou nepolitickou organizáciou založenou za účelom podpory rozvoja materskej školy Kráľovnej Pokoja. Pomáha pri rozširovaní a skvalitňovaní podmienok výchovného a vzdelávacieho procesu v MŠKP. Organizuje a uskutočňuje podujatia pre deti navštevujúce MŠKP. Ak máte záujem podporiť OZ poukázaním 2 (3) % alebo sponzoringom, viac informácii nájdete v sekcii „PODPORTE NÁS

Pomôž svojej škôlke

INICIATÍVA RODIČOV KRÁĽOVNEJ POKOJA

„Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet.“ Ž 127, 4

Vážení priatelia našej Materskej školy Kráľovnej pokoja!

Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil. Som oteckom Dávidka, ktorý tiež navštevuje našu škôlku. A predtým do nej chodila aj naša dcéra.

Koncom kalendárneho roka 2017 sme s pani riaditeľkou M. Biščákovou a predsedníčkou o. z. Iniciatíva rodičov Kráľovnej Pokoja (IRKP) A. Vlkovičovou navštívili pani primátorku A. Turčanovú. Jej milé prijatie a aj ubezpečenie o tom, že sa teší našej pôsobnosti na území mesta Prešov, nás utvrdilo v tom, že sme na správnom mieste, kde môžeme úprimne hovoriť o radostiach, no najmä starostiach spojených s existenciou našej materskej školy.

Predpokladám, že viacerí z Vás nevidia do financovania našej škôlky a ani netušia, aké je to naozaj ťažké. A pritom už takmer 15-ročná existencia tejto materskej školy svedčí o jej životaschopnosti, vysokých kvalitách, spokojných deťoch, ktoré nachádzajú otvorenú náruč a bezpodmienečne prijatie vo svojich vynikajúcich učiteľkách. Čo je viac, ako vedieť a zažívať, že naše deti sú už od útleho veku formované v duchu kresťanských hodnôt, vidieť zopínať ich drobné rúčky v modlitbe, ale aj sledovať rôznorodosť a inakosť aktivít, ktoré im ponúka náš školský vzdelávací program.

Ako sa hovorí: „Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže.“ Spomenul som si na jednu situáciu, keď sme sa stretli v rodisku mučenice čistoty Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, kde sa už od r. 1999 organizujú Púte radosti. Každoročne sa ich zúčastňujú stovky mladých. Organizujú sa tam i púte pre mládež aj rodiny. Pôsobí tam kňaz, dovolím si povedať priateľ, s ktorým sme zakladali Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach, o. Pavol Hudák, spolu so svojimi spolubratmi a partiou dobrovoľníkov. Slúžia, obetujú sa – s úsmevom i únavou. Žijúci ako veľká rodina, vytvárajú otvorené miesto prijatia pre kohokoľvek, kto to potrebuje. Málokto však vidí, že táto veľká rodina nemá ekonomické zázemie. Avšak účty za vodu, plyn, elektrinu i stravu treba platiť každý mesiac, no veľakrát niet z čoho. Počas tohto víkendového stretnutia bývalých členov organizačného tímu som dostal nápad. Položil som na stôl 1 EURO a pridali sa aj ostatní. A každý mesiac si z našich účtov túto sumu necháme sťahovať trvalým príkazom. Teraz je nás už mnoho. S jedným či dvomi eurami sa toho veľa urobiť nedá, ale keď ich pošle niekoľko priateľov Domčeka, a navyše každý mesiac, to už nie je až tak málo.

A tak nás, hŕstku rodičov, táto myšlienka inšpirovala natoľko, že Vám ponúkame možnosť, ako pomôcť budovať Božie dielo, keď maličkou čiastkou podporíme kvalitnú výchovu a vzdelávanie našich detí v kresťanskom duchu, obzvlášť v dnešnej relativizujúcej dobe. Ak sa dáme viacerí dokopy a necháme si trvalým príkazom sťahovať 1 alebo viac eur v prospech účtu združenia IRKP, časom by sa nakumulovalo viac prostriedkov a na réžiu škôlky by nebolo treba vynaložiť všetky dostupné prostriedky (a pri zvyšovaní nákladov je súčasné financovanie pre škôlku likvidačné). Z mnohých rozhovorov s učiteľkami vieme, že im, rovnako ako nám, ide v prvom rade o skvalitňovanie vzdelávania, o rozvoj spoločných priestorov interiéru i exteriéru ich pravidelným udržiavaním a skrášľovaním. Kým určité vybavenie je v iných škôlkach samozrejmosťou, v našom prípade hľadáme možnosti, ako ho zabezpečiť. Vďakabohu, vždy nám je do cesty poslaný niekto, kto nám pomôže…

Ak chcete podporiť myšlienku pomoci našim deťom, šírte ju ďalej vo svojej rodine, medzi priateľmi, známymi. Veď v jednote je sila!
Majme preto na pamäti kvalitnú budúcnosť našich detí, ktorá sa začína už teraz!

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.
S úctou v mene IRKP a našich detí
Radomír KIZEK
rkizek@gmail.com
t. č.: 0902 725 959
———————————————————————
Číslo škôlkarského účtu: Iniciatíva rodičov Kráľovnej Pokoja:
IBAN SK29 3100 0000 0043 4007 5701
BIC: LUBASKBX
Variabilný symbol: 1111
Banka: Prima banka

„Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie Kráľovstvo!” (Lk 18, 16)