Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

IRKP – Pomôž svojej škôlke

IRKP

Iniciatíva rodičov Kráľovnej Pokoja

Predseda IRKP: Mgr. Peter Mocák – irkp@mskp.sk

Podpredsedníčka IRKP: Mgr. Lucia Ondrejová

Hospodárka IRKP: PaedDr. Júlia Gojdičová

Dozorná rada IRKP: Mgr. Matúš Žolna, PhD. Mgr. Dávid Rikk

Občianske združenie je dobrovoľnou nepolitickou organizáciou založenou za účelom podpory rozvoja materskej školy Kráľovnej Pokoja. Pomáha pri rozširovaní a skvalitňovaní podmienok výchovného a vzdelávacieho procesu v MŠKP. Organizuje a uskutočňuje podujatia pre deti navštevujúce MŠKP. Ak máte záujem podporiť OZ poukázaním 2 (3) % alebo sponzoringom, viac informácii nájdete v sekcii „PODPORTE NÁS

Číslo škôlkarského účtu: Iniciatíva rodičov Kráľovnej Pokoja:
IBAN SK29 3100 0000 0043 4007 5701
BIC: LUBASKBX
Variabilný symbol: 1111
Banka: Prima banka

„Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie Kráľovstvo!” (Lk 18, 16)