Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Projekt – Detské ihrisko pre MŠKP

Výzva poslancov PSK 2023
Ďakujeme za všetky deti našej materskej školy Prešovskému samosprávnemu kraju a poslancom za schválenie dotácie v rámci Výzvy poslancov PSK 2023  v programe 1.1. Šport vo výške 3500 € na projekt  Detské ihrisko pre Materskú školu Kráľovnej Pokoja. Vďaka pridelenej dotácii sme mohli na začiatku nového školského roka nahradiť staršie hracie prvky za nové bezpečnejšie prvky – vláčik s vagónmi a pružinovú hojdačku na našom školskom dvore.
Ďakujeme!