Oznamy

Články

Triedy

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Články

Sviatok Troch kráľov

Sviatok Troch kráľov

     Traja mudrci nepochybne patrili k tým ľuďom, čo dokážu minúť veľké peniaze. Dary, ktoré priniesli Ježišovi, boli najdrahšie veci, aké by sme našli v starovekom svete. A nielen to. Presne sa hodili k osobnosti obdarovaného: zlato, drahý kov, ktorý označoval...

Nedeľa svätej rodiny

Nedeľa svätej rodiny

     Niet šťastnej rodiny bez pomoci sv. rodiny. Svätá rodina je označenie Ježiša Krista, Panny Márie a sv. Jozefa. Na sviatok sv. rodiny si manželia obnovujú manželské sľuby. Určite v srdciach manželov sú pri tomto úkone pocity, ktoré sú nádherné. Cítia posilu z neba...

ADVENT – čas pozrieť sa na človeka vedľa nás

ADVENT – čas pozrieť sa na človeka vedľa nás

Lk 1,39-45 Štvrtá svieca na adventnom venci sa nám rozhorela a my sa už nevieme dočkať Vianoc. Upratujeme každučký kút v dome, pečieme zákusky od výmyslu sveta, balíme darčeky pod stromček, len aby na sviatky nič nechýbalo. A prečo to vlastne všetko robíme? Je práve...

Moja nová cesta do škôlky

Moja nová cesta do škôlky

Dňa 17. decembra v dopoludňajších hodinách sme sa stretli v kancelárii pani primátorky Ing. Andrei Turčanovej. Účelom stretnutia  bolo poďakovanie za krásny a dlhoočakávaný darček , ktorý dostaneme od mesta Prešov...a tým je opravená cestná komunikácia, ktorou budú...

Poďakovanie IRKP

Poďakovanie IRKP

Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať za nádherné mikulášske balíčky. Veľká vďaka patrí IRKP a v neposlednom rade Mikulášovi, ktorý v tejto neľahkej dobe okamžite zareagoval a detičkám vyčaril obrovský úsmev na tvári. Takže ešte raz ĎAKUJEME a prajeme všetkým...

Advent – čas radosti

Advent – čas radosti

3. Adventná nedeľa Sof 3, 14 - 16 "Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla!"  Milí očakávajúci Pána,    ...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Tento rok sa do zbierky, ktorá funguje na Slovensku už 4 roky, zapojila aj naša materská škola. Deti spoločne s rodičmi a pani učiteľkami pripravili krabičky a mikulášske balíčky pre seniorov žijúcich v domovoch dôchodcov. Veríme, že im naše darčeky počas Vianoc...

Advent – čas povedať Bohu naše FIAT

Advent – čas povedať Bohu naše FIAT

2. Adventná nedeľa Lk 3, 1-6 Keď som si v tichu čítala evanjelium druhej adventnej nedele, predstavovala som si, ako asi Ján Krstiteľ ohlasoval príchod Ježiša Krista. Otrhaný muž, ktorý sa živil kobylkami a medom, ohlasuje na púšti príchod Ježiša Krista. Keby som bola...

Svätenie adventných vencov

Svätenie adventných vencov

Dnes, dopoludnia 30.11.2021, k nám do škôlky prišiel pán kaplán Matúš, aby nám posvätil vlastnoručne vyrobené adventné vence. Veľmi sme sa na to tešili. Pani učiteľky nám už v triedach rozprávali, čo je advent a ako si každý týždeň budeme postupne zapaľovať jednu...

ADVENT – čas bdelosti a modlitby

ADVENT – čas bdelosti a modlitby

1. Adventná nedeľa Lk 21,25-28. 34-36. Možno každý z nás si už raz vo svojom živote povedal, že chce obdobie adventu prežiť inak. Každoročné rýchle zháňanie sa za darčekmi, hlučné americké piesne, ktoré nám hrajú zo všetkých strán, pečenie miliónov zákuskov, len aby...