Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Články Archív – Školský rok 2021-2022

Deň rodiny

Deň rodiny

Po 2 rokoch pandémie padla myšlienka v rámci nášho spoločného stretnutia OZ Iniciatíva rodičov Kráľovnej pokoja a pani riaditeľky usporiadať väčšie stretnutie detí a rodičov, aby sme sa opäť lepšie vzájomne spoznali a budovali aj týmto spôsobom škôlkársku komunitu...

Voňavá pesnička

Voňavá pesnička

Dnes, 27. mája, sme sa zúčastnili projektu Voňavá pesnička v našej susednej škôlke. Projekt oboznámil deti s dôležitosťou ochrany včiel a ich úžitkom pre nás, ľudí. V súvislosti s touto témou vystúpili aj naši predškoláci – včeličky s pesničkami, ktoré zaváňali...

Škôlka, ktorá pomáha

Škôlka, ktorá pomáha

Ďakujem p. riaditeľkám a p. učiteľkám z materských škôl, ďakujem všetkým rodičom a deťom, ktorým nie je ľahostajný osud detí z Ukrajiny.                              Prvá stovka batôžkov bola "podaná" zástupcom Spišskej katolíckej charity. Odovzdávanie, ako aj...

Deň katolíckych učiteľov

Deň katolíckych učiteľov

7. apríl je sviatok sv. Jána de la Salle. Tento svätec je zakladateľom ľudovej školy a prvého ústavu pre učiteľov. Ako prvý urobil národný jazyk základom vyučovania. Jeho rehoľa školských bratov dodnes vychováva mnoho nových generácií a on sa právoplatne stal patrónom...

Pôst s pápežom Františkom

Pôst s pápežom Františkom

Pápež František vraj namiesto pôstu od mäsa navrhuje 15 jednoduchých skutkov lásky.   Zdraviť - vždy a všade. Poďakovať sa - aj keď sa to od nás "neočakáva." Pripomínať druhým, ako veľmi ich máme radi. Pozdraviť s radosťou ľudí, ktorých vidíme každý deň. Vypočuť si...

Pôst – obeta, ktorá zbližuje

Pôst – obeta, ktorá zbližuje

Kto veľmi miluje, prestáva trpieť. (sr. Zdenka)  Napriek tomu, že pôst sa často chápe ako niečo smutné, záporné, dokonca, v ponímaní dnešného sveta, až obmedzujúce „slobodu“, v skutočnosti je to obeta vyjadrujúca hĺbku vzťahu, ktorý s Bohom prežívame. Pôst by nemal...

Modlitbičky zo školičky

Modlitbičky zo školičky

,,Dobré ráno, Pane môj! Ty vieš koľko vecí dnes urobím. Ak by som ja zabudol na Teba, Ty nezabudni na mňa...“   Božie slovo a viera nás vedú k modlitbe. Ani my v našej školičke na modlitbu nezabúdame, pretože je pre nás veľmi dôležitá a má veľkú silu. Niektoré...

Sviatok Troch kráľov

Sviatok Troch kráľov

     Traja mudrci nepochybne patrili k tým ľuďom, čo dokážu minúť veľké peniaze. Dary, ktoré priniesli Ježišovi, boli najdrahšie veci, aké by sme našli v starovekom svete. A nielen to. Presne sa hodili k osobnosti obdarovaného: zlato, drahý kov, ktorý označoval...

Nedeľa svätej rodiny

Nedeľa svätej rodiny

     Niet šťastnej rodiny bez pomoci sv. rodiny. Svätá rodina je označenie Ježiša Krista, Panny Márie a sv. Jozefa. Na sviatok sv. rodiny si manželia obnovujú manželské sľuby. Určite v srdciach manželov sú pri tomto úkone pocity, ktoré sú nádherné. Cítia posilu z neba...

ADVENT – čas pozrieť sa na človeka vedľa nás

ADVENT – čas pozrieť sa na človeka vedľa nás

Lk 1,39-45 Štvrtá svieca na adventnom venci sa nám rozhorela a my sa už nevieme dočkať Vianoc. Upratujeme každučký kút v dome, pečieme zákusky od výmyslu sveta, balíme darčeky pod stromček, len aby na sviatky nič nechýbalo. A prečo to vlastne všetko robíme? Je práve...

Moja nová cesta do škôlky

Moja nová cesta do škôlky

Dňa 17. decembra v dopoludňajších hodinách sme sa stretli v kancelárii pani primátorky Ing. Andrei Turčanovej. Účelom stretnutia  bolo poďakovanie za krásny a dlhoočakávaný darček , ktorý dostaneme od mesta Prešov...a tým je opravená cestná komunikácia, ktorou budú...

Poďakovanie IRKP

Poďakovanie IRKP

Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať za nádherné mikulášske balíčky. Veľká vďaka patrí IRKP a v neposlednom rade Mikulášovi, ktorý v tejto neľahkej dobe okamžite zareagoval a detičkám vyčaril obrovský úsmev na tvári. Takže ešte raz ĎAKUJEME a prajeme všetkým...

Advent – čas radosti

Advent – čas radosti

3. Adventná nedeľa Sof 3, 14 - 16 "Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla!"  Milí očakávajúci Pána,    ...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Tento rok sa do zbierky, ktorá funguje na Slovensku už 4 roky, zapojila aj naša materská škola. Deti spoločne s rodičmi a pani učiteľkami pripravili krabičky a mikulášske balíčky pre seniorov žijúcich v domovoch dôchodcov. Veríme, že im naše darčeky počas Vianoc...

Advent – čas povedať Bohu naše FIAT

Advent – čas povedať Bohu naše FIAT

2. Adventná nedeľa Lk 3, 1-6 Keď som si v tichu čítala evanjelium druhej adventnej nedele, predstavovala som si, ako asi Ján Krstiteľ ohlasoval príchod Ježiša Krista. Otrhaný muž, ktorý sa živil kobylkami a medom, ohlasuje na púšti príchod Ježiša Krista. Keby som bola...

Svätenie adventných vencov

Svätenie adventných vencov

Dnes, dopoludnia 30.11.2021, k nám do škôlky prišiel pán kaplán Matúš, aby nám posvätil vlastnoručne vyrobené adventné vence. Veľmi sme sa na to tešili. Pani učiteľky nám už v triedach rozprávali, čo je advent a ako si každý týždeň budeme postupne zapaľovať jednu...

ADVENT – čas bdelosti a modlitby

ADVENT – čas bdelosti a modlitby

1. Adventná nedeľa Lk 21,25-28. 34-36. Možno každý z nás si už raz vo svojom živote povedal, že chce obdobie adventu prežiť inak. Každoročné rýchle zháňanie sa za darčekmi, hlučné americké piesne, ktoré nám hrajú zo všetkých strán, pečenie miliónov zákuskov, len aby...