Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Oznamy Archív – Školský rok 2022-2023

Zvedavé čítanie

Zvedavé čítanie

Milí rodičia, dávame Vám do pozornosti literárny festival pre deti aj rodičov, ktorého sa môžete zúčastniť podľa vlastného uváženia. Prostredníctvom spolupráce s Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava sa do tohto festivalu zapojila aj naša škôlka. Autor detskej...

KALENDÁR MŠKP na rok 2023

KALENDÁR MŠKP na rok 2023

Milí rodičia, od 1. decembra Vám ponúkame na predaj náš škôlkársky stolový KALENDÁR na rok 2023.   Kalendár je : s vyznačenými cirkevnými sviatkami, dostatočným miestom na vlastné poznámky k jednotlivým dňom, vybranými farebnými fotkami zo života našej škôlky...

Vianočné fotenie

Vianočné fotenie

Milí rodičia! Oznamujeme Vám, že dňa 05.10.2022 t.j. STREDA sa budú deti našej MŠKP fotiť v dopoludňajších hodinách. Tématické oblečenie detí si zvolíte podľa vlastného výberu.   Ďakujeme.

Pohybový krúžok Kids Fun Academy

Pohybový krúžok Kids Fun Academy

Hlavné myšlienky KFA :-  Rozvíjať všestrannú pohybovú gramotnosť prvkami všeobecnej pohybovej prípravy  v materských školách.-  Prepojiť okres pohybom (učiť a zdokonaľovať základné cyklické a acyklické pohyby pre horné a dolné končatiny).-  Vytvoriť satelitné...