Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Dokumenty

 • 13.03.2019    Žiadosť o prijatie do MŠ Kráľovnej Pokoja
 • 13.03.2019    Oznámenie o mieste a termíne podávania žiadosti na predprimárne vzdelávania
 • 12.03.2019    2% z vašej dane pre našu MŠKP

  Milí rodičia!

  Ako každý rok aj teraz Vás prosíme o poukázanie 2% percent z Vašej zaplatenej dane pre MŠKP. Tieto prostriedky nám pomôžu pri zveľaďovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a spríjemnenia prostredia MŠKP. Potrebné dokumenty sú k dispozícií v každej triede MŠKP a tiež na našej internetovej stránke. 


  Potvrdené tlačivá je potrebné doručiť do MŠKP do 15.04.2019.

  Pán Boh zaplať.

  S katolíckym pozdravom ostáva združenie IRKP.